Zemnící sady

Zemnící sady zajišťují zemnění všech typů koaxiálních kabelů a vlnovodů používaných pro radiostanice

Jakmile jsou instalovány, kabely odolávají testům provedeným napěťovými vlnami. Zemnící sady jsou rovněž odolné v nejnáročnějších podnebních podmínkách.

Aby byla zajištěna dostatečná odolnost radiostanic, doporučujeme instalovat zemnící sady na vrcholu kabelu (začátek kabelového žebříku), před vstupem do technologické místnosti nebo kontejneru. V místech silných bouřek doporučujeme instalaci jedné zemnící sady na každých 50 m kabelu.

Shoda
Zemnící sady vyhovují testům prováděných pulzními napěťovými vlnami kvůli nízkému kontaktnímu odporu a vodivosti různých komponentů.
Rozsah použití  
Zemnící sady jsou vhodné pro nejpoužívanější koaxiální kabely a vlnovody.
Rychlá instalace
Potřebujete méně než 4 minuty pro spojení kabelu se zemí.
Spolehlivost a odolnost  
Použité materiály odolávají i v nejnáročnějších podnebních a korosivních podmínkách.