První borovice ve Střední Evropě

Instalace světel nízké světelné intenzity na VN vedení