Borovice

 

    Obecný popis borovicového stožáru

 

 
Kmen umělé borovice je tvořen ocelovým šestnáctistranným jehlanovým sloupem, rozděleným na více kusů v závislosti na celkové délce konstrukce.
Vnější povrch ocelového kmenu je obložen samozhášecím materiálem, zesíleným vhodnými skleněnými vlákny, je odolný vůči působení UVA paprsků a atmosférickým vlivům, je proveden pomocí vhodných matric, které reprodukují v negativu přírodní kůru tak, aby vzhledově připomínal kůru skutečných stromů / borovic.
 

 


 
Koruna je tvořena příslušným počtem větví s listovím.
Větve umělých borovic se skládají z trubicových prvků vyrobených ze sklolaminátu (provedených technikou filament winding) rozličných průměrů, za účelem dosažení přirozeného tvaru vlastního pro typické nepravidelné kuželovité koruny a současně pro zaručení nezbytné mechanické odolnosti při zatíženích stanovených normativními předpisy.
Na rozličná uspořádání větví jsou upevněny shluky jehličí podobné přirozeným porostům, z termoplastického materiálu s nosným základem vyrobeným ze skleněných vláken roving.
Větve umělých palem jsou tvořeny sklolaminátovým stvolem a umělohmotnými listy ve stejném tvaru a barvě jako jsou skutečné palmové listy.

Použití výlučně skelných vláken a speciálních pryskyřicových materiálů zaručuje dokonalou radioelektrickou propustnost koruny pro frekvence používané v oblasti mobilních telefonů.


Antény jsou upevněny na vrcholku koruny na středovém ocelovém sloupku nebo na k tomu určených ramenech z pozinkované oceli, nalakované ve stejné barvě jako jsou větve. Uspořádání koruny zajišťuje dokonalé zamaskování vysílacích zařízení.

 

Pro větší obrázky klikněte na jednotlivé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Přívodní kabely sestupují vnitřním prostorem kmenu a jsou upevněny pomocí pásků na ocelových lanech nebo pomocí svorek.
Ve spodní části jsou tyto přívodní kabely vyvedeny podzemním otvorem.

Základy jsou tvořeny do země zapuštěnou deskou ze železobetonu.
Ukotvení umělé borovice je zprostředkováno pomocí kotvících šroubů zabudovaných do betonového základu.
Stavební práce jsou dokončeny podzemním žlábkem pro výstup přívodních kabelů.
Umělá japonská palma může být instalována na terasách; v tomto případě je základna tvořena ocelovým rámem s ukotvovacím systémem se zatížením nebo s využitím klínů.

Instalace kmenu, připraveného již ve výrobním závodě, není výrazně odlišná od montáže běžného zabudovaného polygonálního sloupu.
K upevnění koruny dochází přímo na místě instalace tak, že větve se zasunou do příslušných ocelových násad, přivařených na nosné konstrukci sloupu.
Celá montáž je velmi snadná, rychlá a nevyžaduje žádné zvláštní vybavení nebo specializovaný personál.
Přístup k horní části umělého stromu je možný s využitím hydraulického zvedacího koše.


První borovice ve Střední Evropě